Обадете ми се, сега! 0898 926 773|jordanmladenov749@gmail.com

Позиция за високите цени на горивата

By |January 24th, 2012|

Цените на горивата са вече непосилни. Хората се чудят как да си карат колите. Тези цени са непосилни за масовия човек. Ето защо ние подкрепяме стремежите за цени на горивата съпоставими с доходите на хората. Нека дизеловото гориво да бъде и 5 лв./литър, но да можем да си го купим.
Ние се стремим да предлагаме различни […]

Comments Off on Позиция за високите цени на горивата

Автомобилни газови уредби на природен газ и пропан бутан – безопасно ли е?

By |January 8th, 2012|

Използването на пропан бутан или природен газ (метан) за гориво  е напълно безопасно. Монтирането и експлоатацията на автомобилните газови уредби се регулира стриктно. Също така при разглеждане на безопасността при използването на  пропан бутан и природнен газ, трябва да се посочат – температурата на възпламеняване и пределната концентрация на взривяване. В таблицата са посочени свойствата […]

Comments Off on Автомобилни газови уредби на природен газ и пропан бутан – безопасно ли е?

Промени в българското законодателство касаещи регламентиране на монтиране и експлоатация на автомобилни газови уредби

By |January 5th, 2012|

С постановление  №338 от 09.12.2011г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (обнародвано в Държавен вестник бр.99 от 16.12.2011г.),  от 01.01.2012 г. в Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове са заличени всички текстове отнасящи за автомобилни газови уредби. От началото на […]

Comments Off on Промени в българското законодателство касаещи регламентиране на монтиране и експлоатация на автомобилни газови уредби

Газови и Метанови системи за ДИЗЕЛ на Лизинг

By |January 5th, 2012|

  ( SNG  &  DIZEL )   –   МЕТАН  на  ДИЗЕЛ
 
 
 1. Монтаж на  –  Метанова Инжекциона Система  –  Пригодена
за Дизелови Автомобили 4 Цилиндрови
Двигатели 2800 лв. с 60 Литрови Бутилки ( Олекотен Вид )
Цена на уредбата, без бутилка 2200 лв.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
2. Монтаж на –  Метанова уредба  – Пригодена зa Дизелoви
Автомобили с 4 Цилиндрови
Двигатели 2200 лв. с 60 Литрови Бутилки […]

Comments Off on Газови и Метанови системи за ДИЗЕЛ на Лизинг

Газови уредби и използване на природен газ – метан

By |January 4th, 2012|

Когато говорим за газови уредби не може да подминем темата с метан. Какво е природен газ и какви са неговите характеристики.
Природният газ е естествен въглеводороден продукт – смес от метан (над 98%), етан, водород и инертни газове. Представлява лек, безцветен, без мирис и вкус, безвреден, нетоксичен и високо калоричен газ. Калоричността на природния газ е […]

Comments Off on Газови уредби и използване на природен газ – метан

Дизел на метан / LPG

By |January 1st, 2012|

Цените на горивата растат всеки ден. Вече дори и автомобилите на дизел са скъпи за ежедневна употреба. Това налага търсенето на решения за понижаване на цената на км и инсталиране на газови уредби.
Едно от решенията е използване на газ в дизеловите двигатели или казано по друг начин дизел на газ. Да, това е възможно без […]

Comments Off on Дизел на метан / LPG