Обадете ми се, сега! 0898 926 773|jordanmladenov749@gmail.com

Позиция за високите цени на горивата

By |January 24th, 2012|

Цените на горивата са вече непосилни. Хората се чудят как да си карат колите. Тези цени са непосилни за масовия човек. Ето защо ние подкрепяме стремежите за цени на горивата съпоставими с доходите на хората. Нека дизеловото гориво да бъде и 5 лв./литър, но да можем да си го купим.
Ние се стремим да предлагаме различни […]

Comments Off on Позиция за високите цени на горивата

Промени в българското законодателство касаещи регламентиране на монтиране и експлоатация на автомобилни газови уредби

By |January 5th, 2012|

С постановление  №338 от 09.12.2011г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (обнародвано в Държавен вестник бр.99 от 16.12.2011г.),  от 01.01.2012 г. в Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове са заличени всички текстове отнасящи за автомобилни газови уредби. От началото на […]

Comments Off on Промени в българското законодателство касаещи регламентиране на монтиране и експлоатация на автомобилни газови уредби

Как е регламентирано монтирането и експлоатацията на автомобилни газови уредби според българското законодателство?

By |October 17th, 2011|

На 10.09.2004 г. с постановление на Министерски съвет №243 е приета Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Наредбата е обнародвана в ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 […]

Comments Off on Как е регламентирано монтирането и експлоатацията на автомобилни газови уредби според българското законодателство?